Informasjon om låneprodukter

På Monner Crowd kan privatpersoner og aksjeselskaper investere i lån til små- og mellomstore bedrifter. På denne siden finner du informasjon om hvilke typer lån som tilbys via Monner Crowd.

Bedrifter kan søke om finansiering mellom kr 250 000 - 40 mill. med en rente på mellom 7% - 12%. Nedbetalingstiden på lånene kan variere mellom 6-36 måneder, med mulighet for 3 måneders avdragsfrihet.

EIENDOMSLÅN

Dette er et lån tilpasset for gjennomføring av eiendoms- og utviklingsprosjekter som tilbakebetales i sin helhet ved slutten av kredittperioden, et såkalt bullet lån/ballonglån som er avdragsfritt i hele låneperioden. Tilbys aksjeselskaper med eller uten driftsinntekter, som har mulighet til å stille sikkerhet med pant i fast eiendom. Eiendomslån via Monner Crowd kan også være en god løsning i kombinasjon med banklån.

VEKSTLÅN

Dette lånet passer for aksjeselskaper som har en god forretningside og kompetente nøkkelpersoner. Selskaper som søker dette lånet er typisk i en tidlig fase, og som ser behovet vekst. For å kunne søke om dette lånet er det i de fleste tilfeller nødvendig med kausjon eller pant i fast eiendom som sikkerhet, men vi vurderer også andre alternativer.